ฝ่ายสารบรรณ 1-----> บุคลากร ฝส.1 สลก.ตร.
  ข่าวสาร
          ปฏิทินพิธีการ
          กิจกรรม
          ภารกิจห้องประชุม
          ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
          กฎหมายและระเบียบ
          Download เอกสาร
          ความรู้น่าอ่าน
          เว็ปไซน์แนะนำ
    ติดต่อเรา


บุคลากร ฝส.1 สลก.ตร.

 

  

 

 


 

ติดต่อฝ่ายสารบรรณ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ที่
อาคาร 17 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปรุทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 1238


สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF THE SECRETARY


491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]