หน้าหลัก หน่วยงานในสังกัด ผู้บังคับบัญชา บริการประชาชน ดาวน์โหลด ติดต่อเราพลตำรวจตรี ณัฐวัฒน์ การดี
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙
รักษาราชการแทน
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สบ 6)

รายละเอียด
ประวัติหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
 ทำเนียบผุู้บังคับบัญชา
 ปฏิทินพิธีการ
 ระเบียบและกฎหมาย
 ข้อมูลข่าวสาร สลก.ตร.
 เว็ปไซต์แนะนำ
 บริการประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต ของ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 2561
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 2561
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจรริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือการฝึกยุทธวิธีประจำสถานี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2556-2561
อ่านทั้งหมด

 

กิจกรรม สลก.ตร.
   
   
   
อ่านทั้งหมด

 

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ จัดจ้าง
23 ก.พ.61 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สิ่งของหลวง ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
1 ม.ค.60 ประกาศฯ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สิ่งของหลวง ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานเลานุการตำรวจแห่งชาติ
ลงวันที่ 27 ก.พ. 60
1 พ.ย. 59 ประกวดราคาซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตันแบบดับเบิ้ลแคปฯจำนวน 4 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 พ.ย.59
อ่านทั้งหมด

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ ข้อมูลองค์กร สลก.เหล่าทัพ ข้อมูลอื่น
ภารกิจห้องประชุม ผู้บริหารองค์กร สลก.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มืองานพิธีต่าง ๆ CIO สลก.กองทัพไทย แนะนำเว็ปไซต์ ติดตามเราได้ที่ Facebook
กฎหมายและระเบียบ หน่วยงานในสังกัด สลก.กองทัพบก ผังเว็ปไซต์  
ปฏิทินพิธีการ   สลก.กองทัพเรือ ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์   สลก.กองทัพอากาศ แผนที่

491/2 อาคาร 3 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 1083     E-mail: [email protected]
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : 0 2205 1505

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ฝ่ายอำนวยการ 5 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ