หน้าหลัก E-Paper
พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ การดี
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผุู้บังคับบัญช
หน่วยงานในสังกัด
ข่าวสาร
ปฏิทินพิธีการ
ภารกิจห้องประชุม
กฎหมายและระเบียบ
คู่มือ / เอกสารแจ้งเวียน
เว็ปไซต์แนะนำ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาต ิ
หนังสือกำชับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ ลง 20 พ.ย.59
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจรริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือการฝึกยุทธวิธีประจำสถานี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2556-2561
อ่านทั้งหมด

 

กิจกรรม สลก.ตร.
   
   
   
อ่านทั้งหมด

 

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ม.ค.60 ประกาศฯ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สิ่งของหลวง ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานเลานุการตำรวจแห่งชาติ
ลงวันที่ 27 ก.พ. 60
1 พ.ย. 59 ประกวดราคาซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตันแบบดับเบิ้ลแคปฯจำนวน 4 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 พ.ย.59
อ่านทั้งหมด

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ ข้อมูลองค์กร สลก.เหล่าทัพ ข้อมูลอื่น
ภารกิจห้องประชุม ผู้บริหารองค์กร สลก.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มืองานพิธีต่าง ๆ CIO สลก.กองทัพไทย แนะนำเว็ปไซต์ ติดตามเราได้ที่ Facebook
กฎหมายและระเบียบ หน่วยงานในสังกัด สลก.กองทัพบก ผังเว็ปไซต์  
ปฏิทินพิธีการ ติดต่อ สลก.ตร. สลก.กองทัพเรือ  
    สลก.กองทัพอากาศ  

91/2 อาคาร 3 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 1083     E-mail: [email protected]
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : 0 2205 1505

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ฝ่ายอำนวยการ 5 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ