ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ เนื่องใน
วันกองทัพบก ปี 2556

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีกิจกรรมร่วมกัน และร่วมกันทำความ
สะอาด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 16 ม.ค. 2556ที่ผ่านมา

สลก.ตร. นำโดย พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ ลก.ตร.
ได้นำ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สลก.ตร. เข้ารับการฝึก
ระเบียบวินัย ออกกำลังกายและ ทำกิจกรรม 5 ส.ประจำสัปดาห์

4 ม.ค.56 สลก.ตร. ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2556 เพื่อเป็น
ขวัญ กำลังใจให้แก่ข้าราชการ สลก.ตร. ณ โรงแรม เครีสอร์ท
ถ.วิภาวดีรังสิต

ทั่วไป
เกี่ยวกับภารกิจห้องประชุม
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รวมคลิปกิจกรรม
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
16 ม.ค.56

ประชาสัมพันธ์ "โครงการบริจาคถุงเท้าคลายหนาวให้
เท้าหนู เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ
โดยจะจัดให้มีการรับบริจากถุงเท้าใหม่ หรือบริจาคเงิน
เพื่อมอบให้เด็กผู้ประสบภัยหนาวผานทางรายการ
เรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีโทรศัทน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ภายในวันที่ 21 ม.ค. 2556 สนใจร่วมทำบุญ สลก.ตร.
ติดต่อสอบถามได้ที่ สลก.ตร.0 2205 1085

16 ม.ค.56 สลก.ตร. ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการบริจาคปฏิทินตั้ง
โต๊ะเก่า เพื่อช่วยเหลือคนตาบอด โดยจะจัดให้มีการรับ
บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อมอบให้แก่มูลนิธีช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทย นำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์
สื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนสอนคนตาบอด โดยรวบรวม
ส่งให้ สลก.ตร.ภายในวันที่ 18 ม.ค. 2556 ติดต่อสอบถาม
ได้ที่ สลก.ตร. 0 2205 1085
13 ธ.ค.55 เอกสารประกอบคำบรรยาย การสัมมนาขับเคลื่อน
นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
กำหนดการสำคัญ สลก.ตร.
   
   
   
   
   
ความรู้น่าอ่าน
เอกสารมีประโยชน์ Download ได้ที่นี่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายข้าราชการตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.2556-2560

 
เว็บไซต์แนะนำ
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - รัฐบาลไทย
- กองการสอบ สตช. - สำนักงาน ก.พ.
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ - ราชกิจจานุเบกษา
- สำนักงานเลขานุการ กองทัพไทย - กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
- สำนักงานเลขานุการ กองทัพบก - สำนักงานเลขานุการ กองทัพอากาศ
- สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ - สำนักงานเลขนุการ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)
491/2 อาคาร 17สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ.พระราม 1 เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัทพ์ 0-2205-2760
E-mail : secretarypolice@hotmail.com