สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
click
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ภารกิจผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.
ตารางการขอใช้ห้องประชุม ตร.
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานในสังกัด สลก.ตร.

::: คำรับรองการปฏิบัติราชการ :::


พิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง ลก.ตร. กับ รอง ผกก.สลก.ตร. (20 มีนาคม พ.ศ.2553)
<<< พิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ระหว่าง รรท.ผบ.ตร. กับ ลก.ตร.
(29 มีนาคม พ.ศ.2553) >>>

 
Link ที่น่าสนใจ
รัฐบาลไทย ????????????????????? eCitizen NECTEC ราชกิจจานุเบกษา
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สำนักงบประมาณ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฐานข้อมูลวิจัยไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลปกครอง Government procurement สำนักงาน ก.พ. กรมสรรพากร
วิทยานิพนธ์ไทย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานคุ้มครองพยาน

เลขที่ 491/2 ชั้น 1-2 อาคาร 17 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-205-1316 โทรสาร 02-251-3141


หน้าแรก ประวัติหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ที่ตั้งหน่วยงาน contact us