หน้าหลัก หน่วยงานในสังกัด ผู้บังคับบัญชา บริการประชาชน ดาวน์โหลด ติดต่อเราพลตำรวจตรี ณัฐวัฒน์ การดี
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙
รักษาราชการแทน
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สบ 6)

รายละเอียด
ประวัติหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
 ทำเนียบผุู้บังคับบัญชา
 ปฏิทินพิธีการ
 ระเบียบและกฎหมาย
 ข้อมูลข่าวสาร สลก.ตร.
 เว็ปไซต์แนะนำ
 บริการประชาชน


พันตำรวจเอก พงษ์สยาม มีขันทอง
รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก วัตน์ธนา มีขำ
รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอกพิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล
รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจ ชัชวาล ปี่ทอง
รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก นพพร โยธาราษฎร์
ผู้กับกำการฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก ชัยวุฒิ เกียรติก้องกำจาย
ผู้กำกับการ ฝ่ายสารบรรณ ๑
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจเอก สิริศักดิ์ ดีสิริ
ผู้กำกับการฝ่ายสารบรรณ ๒
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
พ.ต.อ.หญิง พิกุล แสนแก้ว
ผุู้กำกับการฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์
ผู้กำกับการกลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ ข้อมูลองค์กร สลก.เหล่าทัพ ข้อมูลอื่น
ภารกิจห้องประชุม ผู้บริหารองค์กร สลก.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มืองานพิธีต่าง ๆ CIO สลก.กองทัพไทย แนะนำเว็ปไซต์ ติดตามเราได้ที่ Facebook
กฎหมายและระเบียบ หน่วยงานในสังกัด สลก.กองทัพบก ผังเว็ปไซต์  
ปฏิทินพิธีการ   สลก.กองทัพเรือ ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์   สลก.กองทัพอากาศ แผนที่

491/2 อาคาร 3 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 1083     E-mail: [email protected]
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : 0 2205 1505

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ฝ่ายอำนวยการ 5 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ