พิธีสวดมนต์ของข้าราชการตำรวจถวายพระพรชัยมงคล

ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.65 – 13 ม.ค.66 ข้าราชการตำรวจสังกัด สลก.ตร. ปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียน แล

เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

9 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี เลขานุการตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจในสังกัด สำน

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พ.ย. 65ข้าราชการตำรวจ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ อำนวยควาวมสะดวกผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำ

รับสมัครนักเรียนนายสิบประจำปี 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)ประ